Reklamacije

Reklamacije 
Reklamacije v zvezi z morebitnimi odstopanji od naročenih količin ali poškodbami na prejetih artiklih bomo obravnavali v obdobju 8 dni od datuma prejema blaga. Svoje pripombe in ugotovitve nam sporočite pisno po elektronski pošti na naslov reklamacije@lmmpro.si

Vračila 
Vračila blaga morajo biti vnaprej pisno javljena na elektronski naslov 080@lmmpro.si ter odobrena s strani podjetja LMM Profesional. Strošek dostave za vrnjeno blago prevzame stranka, ali drugače po dogovoru z odgovornimi v podjetju LMM Profesional. Podjetje LMM Profesional si pridržuje pravico do skrbnega pregleda vrnjenega blaga. Po pregledu bo LMM Profesional stranko obvestil o načinu realizacije vračila, povrnitev denarnih sredstev ali drugih možnosti poravnave glede na stanje vrnjenega blaga.

Podjetje LMM Profesional si pridržuje pravico do določitve in spremembe pogojev, kateri so potrebni za uspešno izvedbo realizacijo vračila blaga.
Podjetje LMM Profesional bo vračila obravnavalo na zakonit in strokoven način, s ciljem obojestranske zadovoljitve rešitve reklamacije ali vračila.