8 značilnosti vrtalnega svedra in njegove funkcije

8 značilnosti vrtalnega svedra in njegove funkcije

Ali poznate izraze kot so: kot spirale, kot konice, primarni / sekundarni rezalni rob, profil žleba oz. utora? Če ne, nadaljujte z branjem. Obravnavali bomo vprašanja, kot so: Kaj je sekundarni rezalni rob? Kaj opredeljuje spiralni naklon? Kako vplivajo na uporabo pri določenem delovnem procesu? Razumevanje teh vidikov je ključnega pomena zaradi različnih lastnosti, ki jih različni materiali dajo orodju. Zato je izbira spiralnega svedra z ustrezno sestavo izredno pomembna za rezultat vrtanja.

Razumevanje teh vidikov je ključnega pomena zaradi različnih lastnosti, ki jih različni materiali dajo orodju. Zato je izbira spiralnega svedra z ustrezno sestavo izredno pomembna za rezultat vrtanja.

Preučimo osem temeljnih značilnosti spiralnega svedra:
Kot konice, primarni rezalni rob, rezalni rob konice, oblika konice, profil spirale oz. utora, jedro, sekundarni rezalni rob in naklon spirale oz. utora.
Za doseganje optimalne učinkovitosti rezanja v različnih materialih mora biti vseh osem značilnosti med seboj usklajenih.

Kot konice

Kot konice se nahaja na vrhu spiralnega svedra. Ta kot se meri med obema osnovnima rezalnima robovoma na vrhu svedra. Kot konice je bistvenega pomena za poravnavo spiralnega svedra v materialu.
Manjši kot je kot konice, lažje je centrirati sveder v material. Na ukrivljenih površinah se zmanjša tudi nevarnost zdrsa.
Večji kot je kot konice, krajši je čas vrtanja, vendar pa je potreben večji pritisk, zaradi česar je centriranje v material zahtevnejše.
Geometrijsko gledano ima majhen kot konice za posledico dolg primarni rezalni rob, velik kot konice pa kratek primarni rezalni rob.

Primarni rezalni rob

Primarni rezalni robovi prevzamejo dejanski postopek vrtanja. Podaljšani rezalni robovi izkazujejo večjo rezalno zmogljivost v primerjavi s krajšimi, tudi pri minimalni razliki v dolžini rezalnega robu.
Spiralni sveder ima vedno dva primarna rezalna robova, ki ju povezuje kot konice.

Kot konice

Kot konice je nameščen na sredini konice svedra in nima rezalnega učinka. Kljub temu je ključnega pomena za konstrukcijo spiralnega svedra, saj povezuje dva primarna rezalna robova.
Kot konice je odgovoren za prodiranje v material in izvaja pritisk in trenje na material. Te neugodne lastnosti med postopkom vrtanja vodijo do povečanega nastajanja toplote in povečane porabe energije.

Oblika konice in njeno tanjšanje

S tanjšanjem konice se zmanjša rezalni rob na vrhu spiralnega svedra. To stanjšanje znatno zmanjša sile trenja v material, kar zmanjša potrebno podajalno silo.
Tanjšanje je odločilen dejavnik za centriranje v material, ker se s tanjšanjem poveča rezkanje.
Različne oblike konic so standardizirane po standardu DIN 1412. Med najpogostejše oblike spadata navadno brušena spiralna konica (oblika N) in razcepljena oz. deljena konica (oblika C).

Profil spirale (profil utorov)

Profil spirale spodbuja absorpcijo in odstranjevanje drobcev.
Širši profili utorov povečujejo absorpcijo svedra in odstranjevanje ostružkov oz. opilkov.
Neustrezno odstranjevanje ostružkov vodi v povečano toploto, kar lahko povzroči žarjenje in posledično lahko spiralni sveder poči.
Široki profili spiral so ploščati, ozki profili spiral pa so globoki. Globina profila spirale določa debelino jedra spiralnega svedra. Široki profili omogočajo debelejše premere jedra, globoki profili pa tanjše premere jedra.

Jedro

Debelina jedra določa stabilnost spiralnega svedra.
Spiralni svedri z večjo debelino jedra imajo večjo stabilnost in so primerni za večje navorne momente in trše materiale. Prav tako so odporni na vibracije in bočne sile, zato so primerni za ročne vrtalnike.
Za lažje odstranjevanje ostružkov iz utora se debelina sredice povečuje od konice spiralnega svedra do stebla spiralnega svedra.

Sekundarni rezalni robovi in površina roba

Dve rezalna robova se nahajata na spirali. Ostro brušeni robovi dodatno delujejo na stranskih površinah izvrtine in pomagajo pri spiralnem vodenju svedra. Kakovost stene pri izvrtini je odvisna od lastnosti sekundarnih rezalnih robov na spirali.
Sekundarni rezalni rob prehaja iz površine roba v profil utora, pri čemer sprošča in odreže zataknjene ostružke, ki so se zataknili v material.
Dolžina sekundarnega rezalnega roba in njegove površine je v veliki meri odvisna od kota spirale.

Kot spirale

Zelo pomemben sestavni del spiralnega svedra je kot spirale, ki vpliva na način nastajanja ostružkov.
Večji kot spirale učinkovito odstranjuje mehak material, ki se dolgo drobi. Manjši kot spirale se uporablja za trd material s kratkimi ostružki.
Spiralni svedri z zelo majhnimi koti (10°-19°) imajo dolge spirale, medtem ko imajo spiralni svedri z velikimi koti (27°-45°) kratke spirale. Navadni spiralni svedri imajo kot spirale od 19° do 40°.

Funkcije značilnosti pri uporabi

Spiralni svedri se morda zdijo zapleteni, vendar so številne komponente in lastnosti medsebojno odvisne.
Če želite izbrati pravi spiralni sveder, potem morate najprej pomisliti za kaj ga boste uporabljali. Priročnik DIN za svedre in grezila, ki ga opredeljuje standard DIN 1836, svedre razdeljuje med tri tipe. Tipi svedrov so N, H, in W.
Danes trg poleg teh treh vrst ponuja tudi hibridne oblike, optimizirane za specifične aplikacije. RUKO na primer poleg tipa N ponuja tudi tipe UNI, UTL ali VA.

Pregled ključnih funkcij

Funkcija

Lastnosti

Učinkovitost rezanja

Glavni rezalni robovi prevzamejo dejanski postopek vrtanja.

Življenjska doba

Profil spirale je odgovoren za absorpcijo in odstranjevanje ostružkov, zato je pomemben dejavnik življenjske dobe spiralnega svedra.

Trdota materiala

Kot konice in spiralni kot sta ključna dejavnika za uporabo v trdem ali mehkem materialu.

Centriranje

Oblika konice in njeno tanjšanje je odločilni dejavnik za centriranje v materialu. S tanjšanjem konice se zmanjšuje rezalni rob in povečuje rezkalna moč.

Natančnost

Sekundarni rezalni robovi in površina rezalnega robu močno vplivajo na natančnost spiralnega svedra in kakovost izvrtane luknje.

Stabilnost

Debelina jedra je odločilno merilo za stabilnost spiralnega svedra.